Zvažujete využit služeb naší společnost? Přijďte se s námi poradit. Rádi Vám popíšeme, jak budeme při prodeji (pronájmu) postupovat. 

Ujme se Vás náš realitní makléř jemuž poskytnete základní informace o Vaší nemovitosti. Následně společně posoudíte možnosti úspěšného prodeje Vaší nemovitosti na realitním trhu. Bude s Vámi dohodnuta prohlídka nabízené nemovitosti na níž pořídíme digitální fotodokumentaci, posoudíme polohu nemovitosti, vlivy okolí, komunikační napojení, inženýrské sítě, dispoziční řešení, technický stav, provozní náklady, údržbu a řadu dalších informací, které mají zásadní vliv na cenu nemovitosti. Musíme být připraveni na veškeré otázky, které nám může klást budoucí zájemce o koupi.

Na základě shromáždění všech dostupných informací o nemovitosti následuje jedna z nejdůležitějších činností realitní kanceláře, což je stanovení reálné tržní ceny prodávané nemovitosti. Tuto námi navrženou cenu porovnáme s Vaší představou, a pokud se zásadním způsobem nebudeme rozcházet, přikročíme k uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Tato smlouva je pro Vás zárukou naší intenzivní práce na Vaší zakázce.

Naše provize činí zpravidla 3 - 4% z dosažené kupní ceny. Pro klienty z řad našich klientů při správě nemovitostí je stanovena zvýhodněná fixní provize, která činí 20.000,- Kč (bez DPH) a to bez ohledu na dosažení konečné kupní ceny. Provize je splatná pouze při realizaci prodeje a je v ní zahrnut komplexní servis, tj. od přípravy zakázky až po úspěšně realizovaný prodej nemovitosti, včetně vypracování kupní smlouvy, vkladu do katastru nemovitostí, vypracování a podání daňového přiznání, finanční transakce mezi kupujícím a prodávajícím apod.

Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy prověříme v naší databázi a následně v databázi spolupracujících realitních kanceláří potencionální zájemce, jenž by mohli mít zájem o Vaší nemovitost. Těm jsou následně zaslány nabídkové listy Vaší nemovitosti a s některými zájemci, jejichž požadavky známe detailně, se telefonicky spojíme a seznámíme je s naší nejnovější nabídkou.

Současně umístíme Vaší nabídku na naše oficiální internetové stránky www.karel-pressl.cz . Přehled všech zakázek lze najít též na nejsledovanějších internetových serverech, dle charakteru a  lokality zakázky zajišťujeme inzerci i v dalších inzertních novinách a časopisech. Na Vaší nemovitost může být též umístěna informační cedule o prodeji.

S potencionálními zájemci je vedeno jednání v sídle společnosti, kde jsou jim předány podrobné informace o zakázce, dále je dojednána prohlídka. Vážným zájemcům jsou předány i potřebné podklady k poskytnutí hypotéky či úvěru a pomáháme jim se zajištěním tohoto způsobu financování.

Vám zůstává výhradní právo rozhodnout, komu, za jakých podmínek, a za jakou konečnou cenu Vaší nemovitost prodáte. Na základě Vašich pokynů a konkrétních dohod se zájemcem o koupi připravíme finanční transakci, vypracování kupní smlouvy, zajištění vkladu do katastru nemovitostí, přiznání k dani z převodu nemovitosti a její zaplacení, předání a převzetí nemovitosti apod.. Realizovanou zakázku statisticky vyhodnotíme, vyfakturujeme a zaarchivujeme.

Dospěli jste k závěru že nás potřebujete ...

... kontaktujte nás zde
telefon 603 81 80 15


* v rámci realizace zakázky při pronájmu nemovitosti platí totožný postup jako pro prodej nemovitosti, pouze u provize se účtuje první část ve výši 50% běžného měsíčního nájemného (bez zálohových plateb za energie a služby) po podpisu nájemní smlouvy, druhá část provize 50% je účtována RK, až po tzv. odbydlení jednoho kalendářního roku tj. v první výroční den podpisu nájemní smlouvy

 

Budeme od Vás potřebovat tyto základní doklady a podklady:

  • doklad o vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, darovací smlouva apod.)
  • znalecký posudek, může být využit jako podklad při eventuelním poskytování hypotéky kupujícímu, což je dnes poměrně rozšířeným trendem
  • stavebně technickou dokumentaci, pokud je k dispozici (půdorysy, řez, kolaudační rozhodnutí, apod.)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy
V případě, že tyto podklady nemáte, naši realitní makléři je zajistí.