• jak si dlouhodobě a s jistotou vytvářet finanční rezervy
  • jak maximálně využívat státní dotace
  • jak sebe nebo rodinu finančně zabezpečit pro případ nenadálých událostí
  • jak se finančně zabezpečit pro případ úrazu
  • jak finančně nestrádat v době nemoci
  • jak si zajistit nové nebo lepší bydlení
  • jak se zabezpečit do budoucna pro seniorský věk
  • jak zajistit své peníze před poklesem jejich hodnoty
  • jak si pojistit svůj soukromý majetek
  • jak si pojistit svou odpovědnost z podnikání
  • jak si zajistit finanční nezávislost rentou