Pro činnost nezávislého finančního konzultanta splňujeme všechny zákonem stanovené podmínky a registrace.

Vlastníme:
  • registraci evidovanou ČNB (039334VPZ) jako společnost, oprávněná poskytovat služby v oblasti pojišťovnictví

  • registraci evidovanou Úřadem pro ochranu osobních údajů, jako bezpeční zpracovatelé osobních údajů
Osvědčení
Osvědčení