Způsob práce s podnikatelskými subjekty

Uplatňování individuálního přístupu
Každá společnost, každá firma je vlastní vnitřní strukturou svým způsobem jedinečná, a proto ke každému jednání přistupujeme vždy s maximálním respektováním firemní kultury, potřeb a požadavků dané společnosti.

Důraz na ekonomické benefity
Na základě vstupních informací, poskytnutých vedením podniku, provedeme analýzu a vypracujeme takový návrh řešení využívání daňových výhod, který povede k maximálnímu ekonomickému, sociálnímu a personálnímu přínosu dané společnost.

S vedením firmy či společnosti pak společně zvolíme optimální postup při zavádění jednotlivých programů.

Prováděcí strategie a následný servis
Po dohodě s vedením společnosti vedeme další jednání již individuálně s jednotlivými zaměstnanci podle časového plánu a zvolené strategie.

Nedílnou součástí našich služeb pro firemní klientelu je dlouhodobé zajištění technického a metodického servisu a následná péče.

Chcete se dozvědět o možnostech finančních konzultací více?
  • obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře na těchto stránkách
  • náš konzultant Vás osloví a Vy si určíte místo a čas setkání (v místě Vašeho působení nebo v naší kanceláři)
  • každý náš konzultant se Vám prokáže platným osvědčením společnosti Karel PRESSL – FINANCE s.r.o.